Manavarai Decoration Designers in Jaffna

Geethan DecorationKondavil
Palay Road, Kondavil East, Kondavil, Jaffna.
geethan125@gmail.com
021-2053898
077-5273660
Anusha Panthal ServiceInuvil
Kovil Vasal, Inuvil, Jaffna.
021-3737968
077-9789467
Rambi SpotAriyalai
No: 21, Vairavar Kovil Road, Ariyalai, Jaffna.
021-3737147
077-7111706
Prashanna PanthalInuvil
KKS Road, Kondavil West, Kondavil, Jaffna.
021-3218317
077-1857999
Lotus ManavaraiNallur
No: 820, Point Pedro Road, Nallur, Jaffna.
lotusmanavarai@gmail.com
077-3484932 ,077-5526060
www.lotusmanavarai.com
Manokaran Panthal ServiceJaffna Town
Stanly Road, Jaffna.
077-8039344
Seelan PanthalChunnakam
KKS Road, Patija Madathady, Chunakam, Jaffna.
077-4595942
Kajananan PanthalChunnakam
Sivan Koviladi Chunnakam, Jaffna.
077-8550884
MaruthyChunnakam
No: 267/2 K.K.S Road, Chunnakam, Jaffna.
021-4911271
077-7885009
TN PanthalMallakam
K.K..S Road, Mallakam, Jaffna.
021-2241283
077-9025111